Fræðsla

Það er ekki að ástæðulausu að við brýnum fyrir fólki að leita til meistara og fagmanna þegar vanda skal til verks.

Á hverju ári leitar fjöldi fóllks til Félags pípulagningameistara sem lent hefur í fjárhags- og eignatjóni vegna óvandaðra vinnubragða. Slík tilfelli hafa oftast nær verið rakin til manna sem hvorki voru fagmenn né höfðu réttindi til verksins. Við teljum því fulla ástæðu til að hvetja landsmenn að fela meisturum og fagmönnum að vinna verkin.

Meistarar og fagmenn hafa tilskilda menntun og réttindi á sínu sviði.
Þeir veita viðskiptavinum ráðgjöf og aðstoð við efnisval. Þeir gera ígrundaðar kostnaðaráætlanir og tilboð. Þeir nota einungis efni sem standast kröfur um gæði. Þeir vinna fagmannlega og snyrtilega. Þeir veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu.

Kostir þess að skipta við meistara og fagmenn.

Gæðin trygg.
Ábyrgð meistara í byggingariðngreinum er lögbundin*. Það eitt er ótvíræð gæðatrygging fyrir viðskiptavininn svo fremi að hann skipti við meistara og fagmenn sem hafa til þess tilskilin réttindi.

Meistarar í löggiltum byggingariðngreinum þurfa að vera skráðir á allar nýbyggingar og ábyrgð þeirra er lögbundin samkvæmt Skipulags- og byggingalögum.

Heilræði til verkkaupa
Eigið aðeins viðskipti við löggilta meistara og fagmenn. Upplýsingar um þá fást hér á vefnum og í síma félagsins, 552 9744.
Viðhafið aðeins löglega viðskiptahætti, það borgar sig. Eigendum íbúðarhúsnæðis er endurgreiddur sá virðisaukaskattur sem þeir greiða af vinnu iðnaðar- og verkamanna á byggingarstað vegna nýbygginga, endurbóta og viðhalds. Endurgreiðsluhlutfall er 100% á tímabilinu 1. mars til og með 31. desember 2020. Ekki er endurgreiddur virðisaukaskattur af efni eða vinnu stjórnenda farandvinnuvéla og vinnuvéla sem skráningarskyldar eru í vinnuvélaskrá. Endurgreiðslan er m.a. háð framlagningu fullgildra reikninga frá seljanda þjónustunnar

Verið meðvituð um gildi uppáskriftar meistara.