Lög Styrktarsjóðs eftir breytingu á aðalfundi 30 mars 2012

VERÐUR
Tillaga lögð fram á aðalfundi.
Félags Pípulagningameistara 30.mars 2012
==============================================================

Lög fyrir styrktarsjóð Félags Pípulagningameistara

1. gr.
Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður Félags pípulagningameistara, og er eign þess.

2. gr.
Tilgangur sjóðsins er að styrkja meðlimi Félags pípulagningameistara,þegar veikindi,slys eða fráfall ber að höndum,eftir þeim skilyrðum,sem er í lögum
Þessum.

3. gr
Tekjur sjóðsins eru:

  1. Vextir af höfuðstól.
  2. Aðildargjöld samkvæmt ákvörðun aðalfundar.
  3. Gjafir,sem sjóðnum kunna að berast.

4. gr
Aðnjótandi styrks úr sjóðnum getur hver félagsmaður orðið,með þeim skylirðum
sem hér greinir.

  1. Að hann hafi greitt lögboðin gjöld til félagsins.
  2. Að hann sé ekki í óbættum sökum við Félag Pípulagningameistara.
  3. Að hann skuldi sjóðnum ekki meira en aðildargjöld líðandi árs og skal sú skuld dregin frá styrkveitinunni.
  4. Að umsækjandi færi sönnur á að hann hafi þörf fyrir styrk úr sjóðnum og skal stjórn sjóðsins kynna sér það.

5. gr
Sá sem sækir um styrk úr sjóðnum og uppfyllir þau skilyrði sem sett eru í 4. gr laga þessarar skal senda skriflega umsókn til sjóðsstjórnar. Þó má stjórn sjóðsins veita styrk án umsóknar. Stjórn sjóðsins er heimilt að styrkja mannfagnaði á vegum félagsins.

6. gr
Stjórn sjóðsins skal kosin á aðalfundi félagsins og fer með mál hans á milli aðalfunda.Stjórnin er skipuð þremur mönnum,formanni,ritara og gjaldkera. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.

7. gr
Sjóðurinn skal ávaxtast á bankareikningi með hæstu fáanlegum vöxtum. Á aðalfundi félagsins leggur gjaldkeri sjóðsins fram reikninga sjóðsins,gerða af löggiltum endurskoðanda og gerir grein fyrir eignastöðu sjóðsins. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið.

8. gr.
Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á aðalfundi og þarf ¾ atkvæða til
þess, að breyting teljist lögleg.

Lög þessi öðlast gildi þegar eftir samþykkt þeirra.
Þannig samþykkt á aðalfundi 30. mars 2012.
Fyrri lög sjóðsins falla þar með úr gildi.