591-0100

Sími

piparinn@piparinn.is

Netfang

Fréttir

Norrænir meistarar í raf- og pípulögnum hittast á NEPU

Ráðstefna samtaka rafverktaka og pípulagningameistara á Norðurlöndunum, NEPU, var haldin 23.-26. ágúst í Finnlandi. Fulltrúar Íslands á ráðstefnunni voru Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður Félags pípulagningameistara, FP, Gunnar Sigurjónsson frá FP, Hjörleifur Stefánsson formaður Samtaka rafverktaka,  SART, auk Kristjáns D. Sigurbergssonar, framkvæmdastjóra SART og viðskiptastjóra FP.

NEPU ráðstefnan er haldnir árlega og í fyrra var hún haldin á Íslandi. Á ráðstefnuna koma formenn og framkvæmdastjórar meistarafélaga í raf- og pípulögnum. Fulltrúar hvers lands höfðu framsögu í ákveðnum málum sem leiddi svo inn í umræður um stöðu viðkomandi málefnis í hverju landi fyrir sig.

Góðar umræður urðu um menntamál en auk þess voru umræður um nýtingu sólarorku á norrænum slóðum þar sem Norðmenn kynntu mjög áhugaverðar upplýsingar sem þeir hafa tekið saman. En þess má geta að norsku rafverktakasamtökin, NELFO, hafa gefið út vandað fræðsluefni um nýtingu sólarorku í landbúnaði þar sem fram koma mjög ýtarlegar upplýsingar fyrir bændur annars vegar og rafverktaka hins vegar. Þá vakti erindi Gunnars Sigurjónssonar mikla athygli en það fjallaði um markaðssetningu á varmadælum og þekkingu sem þarf að vera til staðar við val á búnaði og uppsetningu á honum þannig að orkan og tæknilegir möguleikar búnaðarins nýtist sem best.

Á ráðstefnunni hélt AAPO Cederberg, eigandi og framkvæmdastjóri Cyberwatch Finland, áhugavert erindi um gagnaöryggi og nauðsyn þess að gera ráðstafanir til að verjast vaxandi ógn af völdum tölvuglæpamanna og nefndi sérstaklega að Finnar hafi orðið varir við mikla aukningu á tölvuglæpum eftir innrás Rússa í Úkraínu. Þá má nefna að Kim Mattsson, Security Policy Advisor, kynnti fyrir fundarmönnum áherslur sem stjórnvöld í Finnlandi eru að beina til finnskra fyrirtækja í ljósi aukinnar ógnar frá Rússlandi eftir inngöngu Finna í NATO.

Fulltrúar Félags pípulagningameistara á NEPU 2023

Gunnar Ásgeir Sigurjónsson, Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður FP, Kristján Daníel Sigurbergsson, viðskiptastjóri FP

Meistaradeildin skorar á stjórnendur verknámsskóla

Meistaradeild Samtaka iðnaðarins, MSI, skorar á skólastjórnendur verknámsskóla að veita þeim nemendum forgang í iðnnám, sér í lagi við innritun í kvöldskóla, sem hafa lokið hluta starfsnáms og/eða starfað í iðngrein sæki þeir um að hefja eða ljúka námi í viðkomandi iðn. Þetta kemur fram í bréfi sem MSI hefur sent skólastjórnendum verknámsskóla. Það sama eigi við um þá aðila sem farið hafa í gegnum raunfærnimat og sækja um skólavist til að ljúka formlegu námi. Væri þessi að gerð til þess fallin að fjölga iðnmenntuðu starfsfólki á vinnumarkaði og mæta brýnni þörf iðnfyrirtækja.

Í bréfinu segir að í „Skýrslu starfshóps um innritun í starfsnám á haustönn 2022“, komi fram að þeim sem hafnað hafi verið um skólavist í starfsgreinum séu flestir eldri en 19 ára. Í húsasmíði og grunnnámi bygginga- og tæknigreina sé hlutfall 30 ára og eldri 37%. Á sama tíma sé mikil eftirspurn á vinnumarkaði eftir iðnmenntuðu starfsfólki. Að mati stjórnar MSI sé hér um skýra skekkju að ræða sem nauðsynlegt sé að bregðast við sem fyrst.

Endurskoða þurfi aðferðafræði við úthlutun á skólavist
Þá kemur fram í bréfinu að við innritun í kvöldskóla sé algengasta reglan sú að „fyrstur kemur fyrstur fær“ sem hafi í raun þau áhrif að ekki sé forgangsraðað í námið í þágu þeirra sem séu að reyna að ljúka námi til starfsréttinda eða séu nú þegar starfandi án réttinda í viðkomandi iðn og vilji öðlast viðeigandi réttindi. Þessa aðferðarfræði við úthlutun á skólavist þurfi að mati stjórnar MSI að endurskoða.

Jafnframt segir í bréfinu að þar sem kvöldskólar eða dreifinám séu í boði hafi það verið aðgengilegasta skólaleiðin fyrir þá einstaklinga sem séu komnir með fjölskyldu og séu að reyna að ná sér í réttindi í faginu sem þeir séu starfandi við. Einstaklingar sem hafi farið í raunfærnimat þurfi jafnframt raunhæfar leiðir til að ljúka námi í samræmi við niðurstöður raunfærnimatsins. Breytt forgangsröðun gæti komið fjölmörgum einstaklingum hratt og örugglega út á vinnumarkaðinn með full réttindi.

Undir bréfið skrifa Jón Sigurðsson, formaður MSI, og Sævar Jónsson, varaformaður MSI. 

Euroskills 2023 verður haldin í Gdansk 5-9 september


EuroSkills er stærsta keppni iðngreina í Evrópu fyrir ungmenni undir 25 ára aldri.
Keppnin er haldin á tveggja ára fresti og þátttökurétt eiga fulltrúar 32 landa í Evrópu sem keppa um að verða valin best í sinni iðngrein.


Fulltrúi Íslands í pípulögnum á Euro skills 2023 er Hafnfirðingurinn Kristófer Daði Kárason íslandsmeistari í pípulögnum 2019
Kristófer er þriðji ættliðurinn sem lærir pípulagnir og fagmaður fram í fingurgóma.
                 

Gunnar Ásgeir Sigurjónsson tekur að sér að þjálfa og halda utan um verkefnið fyrir hönd FP.

Nánari upplýsingar um Euroskills 2023

Image
Félag Pípulagningameistara eru hagsmunasamtök löggildra pípulagningarmeistara sem eru meðlimir.
Stórhöfði 29, 110 Reykjavík
Sími: 591-0100
Netfang: piparinn@piparinn.is